Jakość Powietrza Kraków

Tutaj znajdziesz najświeższe informacje dotyczące jakości powietrza w Krakowie. Nasz raport przedstawia stężenie pyłów PM2,5 i PM10 oraz gazów NO2 i SO2.

Dodatkowo, dostępne są prognozy zanieczyszczenia powietrza dla Krakowa oraz dane historyczne. Nasze raporty są aktualizowane na żywo, co pozwala ocenić bieżący stan i podjąć odpowiednie środki w celu ochrony zdrowia and zdrowia i dobrej kondycji.

Zapraszamy do zapoznania się z interaktywnym raportem poniżej, aby uzyskać informacje na temat jakości powietrza w Krakowie oraz monitorować jej zmieniający się stan.


Stan Jakości Powietrza w Krakowie dzisiaj

Aktualny pomiar jakości powietrza w Krakowie nie wykazuje podwyższonego stężenia szkodliwych substancji. Poziomy ozonu i pyłów są niskie, co jest dobrym znakiem dla tych dbających o ochronę środowiska.

Smog Kraków (16.04.2024) - zalecenia

Aktualnie w Krakowie poziom zanieczyszczenia powietrza jest niski. Zachęcamy do otwierania okien i wietrzenia pomieszczeń. To dobry czas, by przenieść pracę czy naukę na zewnątrz, jeśli to możliwe. Korzystaj z dobrego powietrza.